top of page

Eğitim Hizmetlerimiz

  • Etik Yönetim İlkeleri

 

  • Hastane ve İlaç Sektörüne Yönelik Eğitimler

Eczanelere Yönelik Kategori Yönetimi

Eczanelerde Alan ve Yerleşim

Eczanelere Yönelik Finansal Yönetim ve Karlılık

Eczanelerde Çapraz Satış Yönetimi

Doktor ve Hasta Danışmanları için Etkin Dinleme     

          

  • Perakendeye Yönelik Eğitimler

Satış ve Satın Alma

Satın Almada Müzakere Becerileri

Kategori ve Karlılık Yönetimi

Toplu İşe Alım Sonrası İşbaşı

 

  • İnsan Kaynaklarına Yönelik Eğitimler

İş Hayatında Nezaket ve Genel Davranış Kuralları

Etkin Dinleme

Başarılı Liderlik

Öğrenebilen Organizasyonlar

Kurumsal Davranış Bütünlüğü

 

  • İş Sağlığı ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Risk Yönetimi

Acil Durum Planlaması

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği

 

bottom of page